Ratelt je hoofd alweer, terwijl je vakantie nog maar net geweest is? 3 tips en 3 dagelijkse rituelen om het vakantie gevoel vast te houden.

plaatje zonnestoelen

Je hebt net vakantie gehad. Heerlijk relaxed tot rust gekomen. De dingen gedaan die jullie wilden doen en ook echt bij jullie passen.
En dan ben je terug, en voordat je het weet verval je weer in oude patronen en leef je in de waan van de dag. J
e hoofd krijgt als een soort regelkamer weer de overhand.

Wat gebeurt er als je thuiskomt, waardoor dat heerlijke ontspannen gevoel wegsmelt als sneeuw voor de zon?
Het voelt bijna alsof de vakantie geen zin heeft gehad, omdat iedereen in het gezin al weer in de hectiek van de dag leeft.

Je zit er weer middenin en bent weer van alles aan het regelen. De stress sluipt langzaam weer naar binnen of staat ineens als een monster voor je deur.

Dat is niet wat je wilde toch? Je had je nog zo voorgenomen om het na deze vakantie echt anders te gaan doen. En dat kan ook!

Het regent daarom in deze tijd aan praktische tips over hoe je het vakantiegevoel vasthoudt.

Bijvoorbeeld:

 • Las bewust korte pauzes in, stel prioriteiten, brei er op tijd een eind aan en koppel helemaal af.
 • Maak bewuste keuzes met betrekking tot wat je leest, weggooit, bewaart aan mails en post. Want het is vast een hele berg.
 • Blok ruimte af in je agenda en creëer ademruimte. Houdt lucht in je agenda. Juist ook voor leuke dingen.

Allemaal heel zinvolle tips. Met de bedoeling om het felbegeerde ontspannen vakantiegevoel ook in je werk aan te brengen. Want de ervaring leert toch dat je al snel weer gestrest aan het werk bent. En, daarnaast gaan de meeste tips over hoe je ontspannen en effectief kunt blijven op je werk.

Maar je hebt ook nog een gezin!

Hoe zorg je ervoor dat je die balans weer goed vindt. Voordat je het weet ben je weer vooral met regelen en organiseren bezig. En voordat je het weet zit je weer in de overlevingsstand…..

Hoe kan dit nu?

Per jaar geven Nederlanders zo’n 15 miljard euro aan vakantie uit. Waarom doen we dat eigenlijk? En hoe komt het dat we zo snel na de vakantie weer het gevoel hebben terug bij af te zijn? Heeft op vakantie gaan dan geen zin? Toch wel!

“Door vakantie zijn we gelukkiger, minder gespannen, energieker en tevreden. Kortom: vakantie maakt ons blij en gezond”,  zegt professor Jessica Bloom die gepromoveerd is op onderzoek naar het effect van vakantie op gezondheid en welbevinden.

Volgens haar geeft vakantie je de mogelijkheid om te herstellen van je werk en andere dagelijkse verantwoordelijkheden.
Vakantie hebben we nodig om goed te kunnen functioneren. Op vakantie gaan is een krachtig ‘middel’ om te herstellen van werk ook al denk je nu misschien ‘heeft op vakantie gaan eigenlijk wel zin gehad?’.

Bloom vergelijkt vakantie met slapen en zegt daarover: “We gaan iedere avond weer naar bed, terwijl we weten dat we ergens de volgende dag weer moe worden.”

De positieve ervaringen in de vakantie vormen een buffer tegen toekomstige stressfactoren, zoals een reorganisatie of problemen in de privésfeer.

Wat is vakantie en wat doet het dan met je?

 • Het is een relatief lange periode van rust, die je meestal doorbrengt in een omgeving die onbekend en ongedwongen is.
 • Je hebt de tijd en de ruimte om dingen te doen die belangrijk voor je zijn en waar jij op dat moment zin in hebt.
 • Dit zorgt ervoor dat je je meer ontspannen en gelukkig voelt en zelfs creatiever wordt.

Maar waarom is het dan zo logisch dat we op onze eerste werkdag het vakantiegevoel vrijwel onmiddellijk verliezen en het voelt als weer terug bij af. Dit komt blijkbaar omdat we na die ontzettende fijne vakantie weer precies hetzelfde doen als ervoor ondanks alle goede voornemens. En daar komt nog eens bij dat we steeds vaker te maken krijgen met werk dat zich tijdens de vakantie opstapelt en dan begin je al met een overload aan werk.

Dus hoe kun je langer profiteren van de vakantie-ervaringen en het gevoel dat erbij hoort.

Ik geef je hier 3 van haar belangrijkste wetenschappelijk bewezen tips:

 1. Besteed het geld in de vakantie aan ervaringen in plaats van aan dingen. Herinneringen aan leuke, bijzondere activiteiten zijn thuis bijna nog net zo leuk als tijdens de vakantie.
 2. Zorg voor een heerlijke laatste vakantiedag. Deze dag zal in belangrijke mate bepalen hoe positief je terugdenkt aan de vakantie
 3. Begin op woensdag met werken. Een korte eerste werkweek verlengt het vakantiegevoel.

Goede tips voor de volgende vakantie? Ja zeker!

Maar er is voor NU nog een tip van haar die je ter harte kunt nemen.
Om het vakantiegevoel vast te houden raadt ze het af om terug te denken aan dat fijne appartement met zwembad aan de Spaanse kust. ‘Het is beter om je te concentreren op de volgende vakantie en hierover alvast te dromen en plannen te maken…..’.

En, zoals beloofd ook nog 3 (ochtend)rituelen van mij, die je dagelijks kunt doen om het gevoel van vakantie op te roepen en die mij helpen om in optimale ontspannen staat te kunnen werken.

Wat ik elke ochtend in elk geval doe:

 1. Voel waar je bent; voordat ik opsta voel ik even bewust waar ik ben. Kijk ik om me heen, voel ik nog even de warmte van het bed en laat dat nog even voelbaar doordringen in mijn lijf.
 2. Strek je uit en rijk uit naar de dag; ik doe een paar yoga oefeningen om mijn lijf op te rekken en soepel te maken en zo klaar te maken voor de nieuwe dag en ik lees mijn lijst met Happy Feeling affirmaties hardop voor.
 3. Mediteren; ik stel me de dag voor en zie voor me hoe ik me die dag wil voelen en wat dan de dingen zijn die ik ga doen en meemaken. Ik voel waarom dat zo is en hoe die mijn gevoel van succes en geluk gaan voeden.

En dan….

Roep ik een groot gevoel van dankbaarheid op en voel en geloof ik dat niets en niemand me kan tegenhouden te bereiken wat ik wil. Daarvoor conditioneer ik me en roep ik nu nog even dat heerlijke vakantie gevoel op. Dat helpt! Daar zit dankbaarheid en een groot geluksgevoel.

Laat je leven meer leiden door je intuïtie en buikgevoel.

Wil je daar een beetje bij geholpen worden?

Vraag dan een GRATIS skype gesprek t.w.v. 197 euro met mij aan. Deze kun je rechtsreeks via deze link inplannen in mijn agenda op een tijdstip en dag die jou schikt. In dit gesprek vertel ik je meer over mijn dagelijks rituelen en geef ik je tips hoe je meer afgestemd op jouw gezinsmissie en dromen kunt leven.
Of als je meteen aan de slag wilt bestel nog snel zolang de zomeractie nog geldt de Happy Family Organizer, die je helpt meteen bij het begin van het nieuwe schooljaar overzicht, inzicht en structuur te geven. Maar wat nog belangrijker het geeft je houvast en een een stappenplan waardoor  je echt de dingen gaat doen, die passen bij jouw gezin, jouw ambities en dromen. Je krijgt er nu nog een aantal bonus producten bij in een speciale zomer aanbieding.

// <![CDATA[
window.cfields = [];
window._show_thank_you = function(id, message, trackcmp_url) {
var form = document.getElementById('_form_' + id + '_'), thank_you = form.querySelector('._form-thank-you');
form.querySelector('._form-content').style.display = 'none';
thank_you.innerHTML = message;
thank_you.style.display = 'block';
if (typeof(trackcmp_url) != 'undefined' && trackcmp_url) {
// Site tracking URL to use after inline form submission.
_load_script(trackcmp_url);
}
if (typeof window._form_callback !== 'undefined') window._form_callback(id);
};
window._show_error = function(id, message, html) {
var form = document.getElementById('_form_' + id + '_'), err = document.createElement('div'), button = form.querySelector('button'), old_error = form.querySelector('._form_error');
if (old_error) old_error.parentNode.removeChild(old_error);
err.innerHTML = message;
err.className = '_error-inner _form_error _no_arrow';
var wrapper = document.createElement('div');
wrapper.className = '_form-inner';
wrapper.appendChild(err);
button.parentNode.insertBefore(wrapper, button);
if (html) {
var div = document.createElement('div');
div.className = '_error-html';
div.innerHTML = html;
err.appendChild(div);
}
};
window._load_script = function(url, callback) {
var head = document.querySelector('head'), script = document.createElement('script'), r = false;
script.type = 'text/javascript';
script.charset = 'utf-8';
script.src = url;
if (callback) {
script.onload = script.onreadystatechange = function() {
if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) {
r = true;
callback();
}
};
}
head.appendChild(script);
};
(function() {
if (window.location.search.search("excludeform") !== -1) return false;
var getCookie = function(name) {
var match = document.cookie.match(new RegExp('(^|; )' + name + '=([^;]+)'));
return match ? match[2] : null;
}
var setCookie = function(name, value) {
var now = new Date();
var time = now.getTime();
var expireTime = time + 1000 * 60 * 60 * 24 * 365;
now.setTime(expireTime);
document.cookie = name + '=' + value + '; expires=' + now + ';path=/';
}
var addEvent = function(element, event, func) {
if (element.addEventListener) {
element.addEventListener(event, func);
} else {
var oldFunc = element['on' + event];
element['on' + event] = function() {
oldFunc.apply(this, arguments);
func.apply(this, arguments);
};
}
}
var _removed = false;
var form_to_submit = document.getElementById('_form_13_');
var allInputs = form_to_submit.querySelectorAll('input, select, textarea'), tooltips = [], submitted = false;

var getUrlParam = function(name) {
var regexStr = '[\?&]' + name + '=([^&#]*)';
var results = new RegExp(regexStr, 'i').exec(window.location.href);
return results != undefined ? decodeURIComponent(results[1]) : false;
};

for (var i = 0; i < allInputs.length; i++) {
var regexStr = "field\\[(\\d+)\\]";
var results = new RegExp(regexStr).exec(allInputs[i].name);
if (results != undefined) {
allInputs[i].dataset.name = window.cfields[results[1]];
} else {
allInputs[i].dataset.name = allInputs[i].name;
}
var fieldVal = getUrlParam(allInputs[i].dataset.name);

if (fieldVal) {
if (allInputs[i].type == "radio" || allInputs[i].type == "checkbox") {
if (allInputs[i].value == fieldVal) {
allInputs[i].checked = true;
}
} else {
allInputs[i].value = fieldVal;
}
}
}

var remove_tooltips = function() {
for (var i = 0; i < tooltips.length; i++) {
tooltips[i].tip.parentNode.removeChild(tooltips[i].tip);
}
tooltips = [];
};
var remove_tooltip = function(elem) {
for (var i = 0; i < tooltips.length; i++) {
if (tooltips[i].elem === elem) {
tooltips[i].tip.parentNode.removeChild(tooltips[i].tip);
tooltips.splice(i, 1);
return;
}
}
};
var create_tooltip = function(elem, text) {
var tooltip = document.createElement('div'), arrow = document.createElement('div'), inner = document.createElement('div'), new_tooltip = {};
if (elem.type != 'radio' && elem.type != 'checkbox') {
tooltip.className = '_error';
arrow.className = '_error-arrow';
inner.className = '_error-inner';
inner.innerHTML = text;
tooltip.appendChild(arrow);
tooltip.appendChild(inner);
elem.parentNode.appendChild(tooltip);
} else {
tooltip.className = '_error-inner _no_arrow';
tooltip.innerHTML = text;
elem.parentNode.insertBefore(tooltip, elem);
new_tooltip.no_arrow = true;
}
new_tooltip.tip = tooltip;
new_tooltip.elem = elem;
tooltips.push(new_tooltip);
return new_tooltip;
};
var resize_tooltip = function(tooltip) {
var rect = tooltip.elem.getBoundingClientRect();
var doc = document.documentElement, scrollPosition = rect.top – ((window.pageYOffset || doc.scrollTop) – (doc.clientTop || 0));
if (scrollPosition < 40) {
tooltip.tip.className = tooltip.tip.className.replace(/ ?(_above|_below) ?/g, '') + ' _below';
} else {
tooltip.tip.className = tooltip.tip.className.replace(/ ?(_above|_below) ?/g, '') + ' _above';
}
};
var resize_tooltips = function() {
if (_removed) return;
for (var i = 0; i < tooltips.length; i++) {
if (!tooltips[i].no_arrow) resize_tooltip(tooltips[i]);
}
};
var validate_field = function(elem, remove) {
var tooltip = null, value = elem.value, no_error = true;
remove ? remove_tooltip(elem) : false;
if (elem.type != 'checkbox') elem.className = elem.className.replace(/ ?_has_error ?/g, '');
if (elem.getAttribute('required') !== null) {
if (elem.type == 'radio' || (elem.type == 'checkbox' && /any/.test(elem.className))) {
var elems = form_to_submit.elements[elem.name];
no_error = false;
for (var i = 0; i < elems.length; i++) {
if (elems[i].checked) no_error = true;
}
if (!no_error) {
tooltip = create_tooltip(elem, "Please select an option.");
}
} else if (elem.type =='checkbox') {
var elems = form_to_submit.elements[elem.name], found = false, err = [];
no_error = true;
for (var i = 0; i < elems.length; i++) {
if (elems[i].getAttribute('required') === null) continue;
if (!found && elems[i] !== elem) return true;
found = true;
elems[i].className = elems[i].className.replace(/ ?_has_error ?/g, '');
if (!elems[i].checked) {
no_error = false;
elems[i].className = elems[i].className + ' _has_error';
err.push("Checking %s is required".replace("%s", elems[i].value));
}
}
if (!no_error) {
tooltip = create_tooltip(elem, err.join('
'));
}
} else if (elem.tagName == 'SELECT') {
var selected = true;
if (elem.multiple) {
selected = false;
for (var i = 0; i < elem.options.length; i++) {
if (elem.options[i].selected) {
selected = true;
break;
}
}
} else {
for (var i = 0; i < elem.options.length; i++) {
if (elem.options[i].selected && !elem.options[i].value) {
selected = false;
}
}
}
if (!selected) {
no_error = false;
tooltip = create_tooltip(elem, "Please select an option.");
}
} else if (value === undefined || value === null || value === '') {
elem.className = elem.className + ' _has_error';
no_error = false;
tooltip = create_tooltip(elem, "This field is required.");
}
}
if (no_error && elem.name == 'email') {
if (!value.match(/^[\+_a-z0-9-'&=]+(\.[\+_a-z0-9-']+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,})$/i)) {
elem.className = elem.className + ' _has_error';
no_error = false;
tooltip = create_tooltip(elem, "Enter a valid email address.");
}
}
if (no_error && /date_field/.test(elem.className)) {
if (!value.match(/^\d\d\d\d-\d\d-\d\d$/)) {
elem.className = elem.className + ' _has_error';
no_error = false;
tooltip = create_tooltip(elem, "Enter a valid date.");
}
}
tooltip ? resize_tooltip(tooltip) : false;
return no_error;
};
var needs_validate = function(el) {
return el.name == 'email' || el.getAttribute('required') !== null;
};
var validate_form = function(e) {
var err = form_to_submit.querySelector('._form_error'), no_error = true;
if (!submitted) {
submitted = true;
for (var i = 0, len = allInputs.length; i < len; i++) {
var input = allInputs[i];
if (needs_validate(input)) {
if (input.type == 'text') {
addEvent(input, 'input', function() {
validate_field(this, true);
});
} else if (input.type == 'radio' || input.type == 'checkbox') {
(function(el) {
var radios = form_to_submit.elements[el.name];
for (var i = 0; i < radios.length; i++) {
addEvent(radios[i], 'click', function() {
validate_field(el, true);
});
}
})(input);
} else if (input.tagName == 'SELECT') {
addEvent(input, 'change', function() {
validate_field(input, true);
});
}
}
}
}
remove_tooltips();
for (var i = 0, len = allInputs.length; i

Laat een reactie achter