Familieopstelling om meer in je kracht te komen te staan

Familie speelt een centrale rol in het leven van ieder mens. Als ouders dragen we ieder een eigen familie met ons mee. Met onze ouders en ons gezin van herkomst blijven we altijd verbonden. De manier waarop we onze eigen kinderen opvoeden, wordt in hoge mate bepaald vanuit ons familiesysteem. Het kan dan ook de moeite waard zijn om meer over de invloed van systemen te weten te komen. Zowel om zicht te krijgen op je eigen plek binnen je familiesysteem, maar ook om daar naar je kinderen toe rekening mee te kunnen houden. Dit kan door middel van een familieopstelling. In een familieopstelling kun je in een flits helderheid krijgen over een thema dat op dit moment in je dagelijks (gezins)leven speelt.

Familiesystemen (maar ook andere systemen) functioneren beter naarmate er rekening wordt gehouden met een paar basisprincipes:

  • iedereen heeft een plek
  • de volgorde waarin mensen tot het systeem behoren is van belang
  • er is een balans in geven en nemen.


Bert Hellinger de grondlegger van ‘familieopstellingen’ heeft de kracht van opstellingen ontdekt.

Op zondag 21 februari en 7 maart vinden er familieopstelling workshops plaats in Bennekom van 10 – 17 uur onder begeleiding van Oswald Noppe (opgeleid in sociologie, onderwijskunde, filosofie en uiteraard organisatie opstellingen). Als Happy Family Life willen we deze workshops graag onder je aandacht brengen.

De kosten zijn 75 euro inclusief koffie, thee en lunch.

Heb je interesse schrijf je dan NU in door een mail te sturen naar: info@happyfamilylife.com

“Het zien en gezien worden van elk lid van een familie of organisatie ontroerd. Het deelnemen aan of aanschouwen van een opstelling is zeer krachtig, het inspireert en biedt een totaal nieuwe blik op menselijke situaties, ik beschouw het systemisch opstellingenwerk als diepgaande zorg voor het hart van mens en organisatie waardoor kleur, helderheid en inspiratie dichterbij komen” Oswald Noppe

Lees meer:

Tijdens een opstellingendag wordt aandacht gegeven aan wat nodig is om (nog) krachtiger in het leven te staan. We gaan op zoek naar helderheid in datgene dat doorstroming of beweging verlangt in het persoonlijk leven of werk. Dit kunnen belemmeringen, twijfels, indringende gebeurtenissen of patronen zijn waar we zicht op willen krijgen.

Dus als je:

  • wilt kennismaken met familieopstellingen en ervaren wat het is
  • kinderen opvoedt en daar vragen over hebt
  • met bepaalde persoonlijke vragen zit waarin je meer inzicht in wilt krijgen
  • met werkgerelateerde vragen zit

Deelnemen aan een familieopstelling vraagt om een open houding, waarmee je eigen situatie in het licht wordt gezet. Je krijgt inzicht in de dynamiek van je familiesysteem en in de patronen die voor jou een belemmerende werking hebben. Een familieopstelling wordt zorgvuldig begeleid in een respectvolle sfeer.

Iedereen kan aan de beurt komen om representant te zijn. Of nu je eigen familie opgesteld wordt (hiervoor gebruiken we representanten!) of dat je representant of toeschouwer bent, het geheel is een verrijkende ervaring. Soms geeft de opstelling van een ander onverwacht een antwoord op je eigen vragen.

Stuur een z.s.m. email naar info@happyfamilylife.com om jouw inschrijving te garanderen voor of 21 februari of 7 maart a.s.

Laat een reactie achter